Hoger Beton
NASZE BETONIARNIE:

HOGER radzi - "Zadbaj o swój beton"

Znajdujesz się w: Hoger Beton ››

Uwaga na wodę i pogodę 

Pamiętać należy przy tym, aby niezależnie od rodzaju cementu nie dolewać w sposób niekontrolowany wody. Zwiększanie ilości wody w mieszance betonowej przy niezmiennej zawartości cementu powoduje znaczny spadek wytrzymałości betonu. Znajomość tej zależności jest niezwykle istotna. Nadmierne, niekontrolowane dozowanie wody w celu „poprawy” ciekłości mieszanki może obniżyć klasę wykonanego betonu w stosunku do projektowanego i wpłynąć negatywnie na trwałość całej budowli. Może okazać się, że stwardniały już beton należy rozebrać i wykonać na nowo tracąc zarówno pieniądze, czas, jak i wstrzymując front robót. Bardzo ważnym aspektem w pracy z cementem i betonem jest pora roku. Twardnienie i wiązanie cementu to reakcje chemiczne, które zależą m.in. od temperatury otoczenia, w jakiej pracujemy. Pamiętajmy o tym dobierając cement. 

W warunkach letnich doskonale sprawdzają się cementy z dodatkami mineralnymi – z popiołem lotnym i żużlem wielkopiecowym. Wyższa temperatura pozwala na pokazanie w pełni ich zalet – wysokiej wytrzymałości oraz właściwości mieszanki betonowej – dobrej urabialności. W okresie zimowym zalecamy stosowanie cementów wyższych klas wytrzymałościowych (42,5N; R) lub korektę składu betonu polegającą na zmniejszeniu ilości wody zarobowej w betonie bądź zwiększenie ilości.

Ułożenie betonu to nie wszystko – trzeba pamiętać o pielęgnacji 

Pielęgnacja betonu jest czynnikiem często pomijanym w praktyce budowlanej, ma ona jednak decydujący wpływ na jakość wykonywanych przez nas konstrukcji oraz elementów betonowych. Celem pielęgnacji betonu jest zapewnienie ochrony „młodemu betonowi” przed: utratą wilgoci, szkodliwym wpływem promieniowania słonecznego, wiatru, opadów atmosferycznych, przemarzaniem powierzchni lub całej konstrukcji betonowej. 

Najczęściej stosowanymi metodami pielęgnacji betonu są: 
  • pielęgnacja mokra (zraszanie betonu wodą, przykrywanie betonu wilgotnymi matami np. jutowymi, konopnymi lub zalewanie betonowych konstrukcji wodą); 
  • stosowanie osłon zewnętrznych (wytworzenie bariery zapewniającej utrzymanie ciepła wydzielanego przez twardniejący beton i zapobiegającej ubytkowi wody z betonu bez wprowadzania dodatkowych jej ilości. Powszechnie stosowanymi w tej metodzie sposobami są okrywanie betonu folią, stosowanie namiotów ochronnych); 
  • stosowanie preparatów chemicznych do pielęgnacji betonu.
Często zapomina się o pielęgnacji, wykonuje się ją zbyt późno albo niestarannie. Tymczasem należy ją rozpocząć bezzwłocznie po zakończeniu operacji układania betonu i przeprowadzić we właściwy sposób. Ważna jest regularność naszych działań i ich odpowiednia długość. Czas poświęcony na pielęgnację na pewno zaprocentuje. 

Często popełnianym błędem jest też polewanie rozgrzanego betonu strumieniem wody. Takie działanie, ze względu na ogromną różnicę temperatur, może doprowadzić do spękań i zdecydowanego zredukowania trwałości betonu. 

Najłatwiejszym i najskuteczniejszym, a także najtańszym sposobem pielęgnacji, jest nakrycie świeżego betonu folią lub innym materiałem izolującym, który nie pozwoli na odparowywanie wody z mieszanki. Pielęgnacja betonu powinna trwać tak długo, jak jest to zalecane, czas jej trwania uzależniony jest od rodzaju zastosowanego cementu, wielkości elementu i jego kształtu oraz warunków atmosferycznych.

image_body_1.jpg
Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!
Wypełnij formularz
Zaufali nam: