Hoger Beton
NASZE BETONIARNIE:

Prefabrykowane ekrany dźwiękochłonne

Wraz z gwałtownym rozwojem komunikacji samochodowej w Polsce motoryzacja wywołała duże zmiany klimatu akustycznego. Konsekwencją przyrostu ilości pojazdów samochodowych jest zwiększony stopień obciążenia środowiska hałasem drogowym. Nadmierna emisja hałasu komunikacyjnego spowodowała wzrost uciążliwości na terenach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych. Jednym ze sposobów zmniejszenia hałasu związanego z ruchem drogowym jest zastosowanie ekranów akustycznych.

Oferowane panele ekranów akustycznych, produkowane na bazie rozwiązań technicznych ekranów trocinobetonowych. Ekrany oferowane przez naszą firmę składają się z dwóch warstw, połączonych ze sobą w fazie prefabrykacji:

 • żelbetowej płyty konstrukcyjnej o grubości 8-10 cm
 • trocinobetonowej warstwy absorpcyjnej grubości 13 cm, pełniącej funkcję pochłaniania dźwięku
 • podstawowe parametry warstwy tłumiącej z trocinobetonu:
  • wskaźnik pochłaniania dźwięku – 8 dB (klasa A3)
  • wskaźnik izolacyjności akustycznej – 51 dB.

Oferowany przez nas system ścian dźwiękochłonnych charakteryzuje się nie tylko wysoką skutecznością akustyczną, ale także dzięki swoim rozwiązaniom konstrukcyjnym zapewnia łatwy montaż, niedrogą konserwację oraz wysoką trwałość.

Oprócz paneli dźwiękochłonnych, dla realizacji ekranów akustycznych, oferujemy belki podwalinowe i żelbetowe słupy, a także elementy wyjść ewakuacyjnych.

Zastosowanie

Ekrany akustyczne mają zastosowane w:

 • budownictwie drogowym
 • budownictwie kolejowym
 • obiektach przemysłowych
 • lotniskach
 • zakładach produkcyjnych i utylizacji
Zalety
 • wysoka trwałość elementów
 • odporność na warunki atmosferyczne
 • szybkość realizacji
 • budowa z modułów
 • samooczyszczenie paneli
 • dzięki estetycznemu wykonaniu i bogatej kolorystyce stosowane jako interesujące elementy architektoniczne
 • 01.gif
 • 07.jpg
Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!
Wypełnij formularz
Zaufali nam: